Városi Könyvtár

Író-, olvasó találkozók, kézműves programok

Könyvtárhasználati Szabályzat

A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár könyvtárának használati szabályzata

A használati szabályzat az 1997. évi CXL. tv. alapján készült.

A kapuvári Városi Könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki elfogadja és betartja az intézmény használati szabályzatát. A regisztrált olvasók a könyvtár minden szolgáltatását igénybe vehetik. A videotékára nem érvényes a könyvtári tagság, oda be kell iratkozni.

A könyvtár részlegei:

 • Kölcsönzési pont és kézikönyvtár;

 • felnőtt szépirodalom és ismeretterjesztő könyvek;

 • gyermekkönyvtár;

 • videotéka és helyismereti gyűjtemény;

A könyvtár fő feladata dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása.

Alaptevékenysége a város és vonzáskörzetének lakossága részére könyvtári szolgáltatások nyújtása.

A kapuvári Városi Könyvtár szolgáltatásai között szerepelnek olyanok, amelyekhez nem szükséges a beiratkozás, és olyanok is, amelyekhez igen. Egy részük ingyenes, másik részük díjköteles. A könyvtár állományának és berendezési tárgyainak védelme minden látogató számára kötelező, annak sérülése esetén a kárt okozón behajtható!

Bárki által igénybe vehető szolgáltatások:

 • dokumentumok helyben használata a könyvtár nyitvatartási ideje alatt:
  • folyóiratolvasás;
  • kézikönyvek használata;
  • helyismereti gyűjtemény használata;
  • könyvek olvasása;
 • fénymásolás (díjköteles);
 • nyomtatás (díjköteles);
 • laminálás (díjköteles);
 • internet és számítógép használat;
 • tájékoztatás;
 • irodalomkutatás és irodalomjegyzék készítése;
 • a könyvtár számítógépes adatbázisának (katalógus) használata.

Csak könyvtári tagok részére nyújtott szolgáltatások:

 • könyvek kölcsönzése;
 • folyóiratok kölcsönzése;
 • DVD-ék kölcsönzése;
 • könyvtárközi kölcsönzés;
 • előjegyzés dokumentumokra;
 • kérés leadása beszerzésre.

A könyvtár tevékenységi körébe tartozik még:

 • Rendezvények szervezése:
  • író – olvasó találkozók;
  • irodalmi estek;
  • könyvtárhasználati órák;
  • kiállítások;
  • játszóházak;
  • ismeretterjesztő foglalkozások;
  • olvasótáborok;
 • könyvek és időszaki kiadványok megjelentetése.

A beiratkozásról

A könyvtári tagság eléréséhez beiratkozás szükséges, ha ez megtörtént, a tagság a regisztráció napjától számított 12 hónapig érvényes, utána meg kell újítani. Felnőtt olvasók esetén a beiratkozáskor kérjük a személyi igazolványt, valamint a lakcím igazoló kártyát. A beiratást végző könyvtáros köteles ismertetni a könyvtár használati szabályzatát, amelyet a leendő tag a „Belépési Nyilatkozat” aláírásával ismer el, ezzel válik könyvtárunk olvasójává. 18 éven aluliak esetén, amennyiben még diák, kérjük a diákigazolványt is. Szükséges továbbá 18 éven aluliak esetén a szülő, vagy gondviselő által aláírt nyilatkozat a felelősségvállalásról, valamint az Ő okmányaik. Az olvasók kötelesek bejelenteni az adataikban történt változásokat. A könyvtárosoknak is jelezniük kell az olvasók felé, ha bármilyen változás történik a könyvtár használati szabályzatában. Lehetőséget nyújtunk ideiglenes beiratkozásra is, amennyiben a kérő igazolni tudja, hogy hosszabb ideig a településen, vagy környékén tartózkodik (pl. kórházi beutaló, ideiglenes lakcímkártya). Kérjük továbbá, hogy minél több elérhetőséget adjanak meg számunkra, ezáltal is segítve a kétoldalú kommunikációt!

Image

A könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások rendjéről.

Regisztráció esetén tagjaink vonalkóddal ellátott, személyre szóló olvasójegyet kapnak, amelynek segítségével egyszerűbb a kölcsönzés és a visszahozatal. Kölcsönzés esetén, amennyiben nincs olvasójegy, és a kérő nem tudja igazolni magát, a könyvtáros megtagadhatja annak teljesítését. Az elvesztett vagy rongálódott olvasójegy pótlása kötelező!

A szépirodalmi, ismeretterjesztő és gyermekkönyvek kölcsönzési ideje 4 hét, amely két alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbításhoz nem kell az adott könyvet behozni, és kérhető e-mailben, telefonon vagy messenger üzenetben is. Ha a könyvre időközben előjegyzést tettek, akkor nem áll módunkban az időpont módosítása. A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén könyvtárunk, a türelmi idő lejárta után (3 nap), késedelmi díjat számol fel. A hazavihető könyvek számát nem maximalizáltuk.

A kézikönyvtári állományt alapvetően helybeni használatra gyűjtjük, de lehetőséget biztosítunk kölcsönzésére is. Ennek időtartama 1 hét, be nem tartása esetén nincs türelmi idő, késedelmi díjat számolunk fel. Hosszabb kölcsönzési időre vonatkozó kérés esetén a könyvtár vezetőjének engedélyére van szükség.

A videotékában található DVD-ék szintén 4 hétre kölcsönözhetők. Egy alkalommal maximum 6 db, és a határidő nem hosszabbítható. Késés esetén díjat számolunk fel.

A friss periodikumok a szépirodalmi könyvek termében található olvasó termi részben, folyóirat-állványokon vannak elhelyezve. A legújabb példányok kivételével 1 hétre kölcsönözhetők. Számuk nincs maximalizálva.

Könyvtárunk tagjainak kötelességi vigyázni az általa kölcsön vett dokumentumokra. Elvesztésük vagy megrongálódásuk esetén annak aktuális beszerzési árát megtérítenie, vagy cserepéldányról gondoskodnia. Utóbbi választása esetén tudunk segíteni. Szándékos, vagy ismételt rongálás esetén könyvtárunk megtagadhatja további dokumentumok kölcsönzését az elkövető részére.

Könyvtárunk tagja az Országos Dokumentumellátási Rendszernek, így ha bármilyen könyvet, folyóiratot, cikket stb. nem talál meg nálunk, azt könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk kérni Önnek. A formátum lehet eredeti példány, fénymásolat, elektronikus dokumentum. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint eredeti példány esetén a küldő fél állja a postaköltséget, míg a visszajuttatás a kérő felet (a könyvtári tagot) terheli. Fénymásolat, nyomtatott oldalak esetén a kérést teljesítő könyvtár szabályzatában meghatározott díjat kell megtéríteni. Elektronikus formátum esetén ingyenes a szolgáltatás.

Előjegyzés arra a dokumentumra kérhető, amelyik kölcsönzésben van. Visszahozatal esetén félretesszük, és a megadott elérhetőségek valamelyikén tudatjuk a kérővel beérkezését. Az értesítéstől számított 1 hétig tesszük félre névre szólóan. Egy könyvre több előjegyzés is tehető, így a kérések sorrendjében teljesítjük azokat.

Regisztrált olvasóinknak lehetőségük nyílik arra is, hogy a könyvtári állományunk gyarapításába kéréseikkel beleszóljanak. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a kért dokumentum beleillik gyűjtőkörünkbe, akkor igyekszünk azt beszerezni, reális lehetőségek esetén. Sikeres rendeléskor szintén értesítjük a kérőt.

A bárki által igénybe vehető szolgáltatások rendjéről.

Könyvtárunkban lehetőség van a meglévő állományunk dokumentumaiból való fénymásolásra, szkennelésre. A hatályos jogszabályok szerint egész dokumentum másolása tilos!

A számítógépes szolgáltatásaink ingyenesek. Alapesetben a használat ideje egy óra, de ez meghosszabbítható. Ha az igénylők száma meghaladja lehetőségeinket, akkor időkorlátot vezethetünk be.

Számítógépes katalógusunk az olvasó termi részben található. Lehet benne keresni szerző, további szerző, cím, további cím, kiadó, sorozat, ISBN szám, tárgyszó és ETO szám szerint.

Könyvtári szolgáltatások díjai
 • felnőtteknek: 3.000,-Ft / 12 hónapra;

 • diákoknak 16 éves korig, 70 év felettieknek,rokkantnyugdíjasoknak, pedagógusigazolvánnyal rendelkezőknek, könyvtárosoknak ingyenes;

 • 16 év feletti diákoknak, nyugdíjasoknak 70 éves korig: 1.500,-Ft/ 12 hónap

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a szabályok be nem tartása esetén könyvtárunk polgári peres eljárást indíthat.

Jelen használati szabályzat 2022. január 01-től érvényes.

Németh Sándor sk.

könyvtárvezető

0
Könyv
0
Folyóirat / Napilap
0
DVD
0
Olvasó

Rábaközi Muzeális Kiállítóhely

Cím: Kapuvár Fő tér 1.

Nyitvatartás

 • Hétfő: ZÁRVA
 • Kedd: ZÁRVA
 • Szerda: 9:00 - 15:00
 • Csütörtök: 9:00 - 15:00
 • Péntek: 9:00 - 15:00
 • Szombat: ZÁRVA

Tel: +36 96 242 557

E-mail: rabakozimuzeum[kukac]gmail.com

Művelődési Központ

Cím: Kapuvár, Győri út 2.

Pénztári - Nyitvatartás

 • Hétfő: 8:00 - 15:00
 • Kedd: 8:00 - 15:00
 • Szerda: 8:00 - 15:00
 • Csütörtök: 8:00 - 15:00
 • Péntek: 8:00 - 15:00

Tel: +36 96 241 823

E-mail: kapuvar[kukac]rmkvk.hu

Városi Könyvtár

Cím: Kapuvár, Fő tér 2.

Nyitvatartás

 • Hétfő: 13:00 - 16:00
 • Kedd: 09:00 - 17:00
 • Szerda: 08:00 - 16:00
 • Csüt. - Pén.: 09:00 - 16:30
 • Szombat: 08:00 - 12:00

Tel: +36 96 241 242

E-mail: konyvtarkapuvar[kukac]gmail.com

We use cookies
Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát, melyről bővebb információt ide kattintva itt érhet el.